Strona główna » Aktualności » Wybrany artykuł

Samochód w firmie, jako środek trwały. Amortyzacja.

Artur Rutkowski | 15.12.2009 | 14:01

Wyróżniamy dwa sposoby nabycia auta przez firmę: jednorazowa amortyzcja pojazdu w firmie albo wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych.

Reklamy BusinessClick

Amortyzacja to nic innego jak rozłożenie utraty wartości środka trwałego (np. samochodu) w czasie, po to aby można było realnie zaliczać ten duży wydatek do kosztów uzyskania przychodu przez dłuższy czas, a nie jednorazowo.

Jednorazową amortyzację pojazdu stosuje się bardzo rzadko. Wartość pojazdu nie może przekroczyć 3,5 tys. zł, a okres użytkowania nie może być dłuższy niż rok. Wówczas mamy możliwość zaksięgowania wydatku jako jednorazowy koszt w danym miesiącu.

Wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych jest już procesem bardziej skomplikowanym. Środkiem trwałym jest samochód, którego wartość przekracza 3500 zł, a będziemy go użytkować dłużej niż rok. Definicje są zawarte w art. 23a ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT oraz w art. 16a ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT. Środek trwały należy amortyzować. Oznacza to, że każdego roku, kwartału lub miesiąca będziemy zaliczać do kosztów uzyskania przychodu procentową wartość samochodu (od 20 proc.rocznie) przez cały okres amortyzowania. Po zakupie w ciągu miesiąca musimy wpisać samochód do ewidencji środków trwałych i prawnych.

Należy także pamiętać, aby prawidłowo obliczyć wartość amortyzowanego pojazdu. Składają się na nią: cena nabycia, koszty transportu, ubezpieczenie, wszelkie dodatkowe opłaty, prowizje, cła i podatek akcyzowy, a także niezbędne ulepszenia pojazdu (modernizacje, które spowodują, iż będzie on przydatny w naszej działalności). Polskie prawo wyróżnia cztery metody amortyzacji: metoda liniowa, metoda degresywna, korzystna metoda 30 proc., metoda według stawek indywidualnych.

Metodę amortzacji wybiera się tylko raz na początku amortyzacji pojazdu i nie można jej już zmieniać w przyszłości. Metoda liniowa polega na tym, że odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodu dokonujemy w równych ratach miesięcznych od pierwszego miesiąca użytkowania auta w firmie. Amortyzacji takiej dokonuje się aż do zrównania wszystkich odpisów amortyzacyjnych z wartością auta lub do czasu likwidacji lub sprzedaży. Kolejna metoda - degresywna ma zastosowanie wyłącznie do samochodów ciężarowych. Największa różnica polega na tym, że odpisy amortyzacyjne nie są równe, jak w przypadku amortyzacji liniowej. Na początku odpis jest zdwojony, a potem maleje. Wszystko zależy od tego, czy zależy nam na dłuższej, czy krótszej amortyzacji.

Drukuj DrukujWykop urlBWyczaj.to Dodaj do teczki

INFORMACJE O SAMOCHODZIE

KUP UŻYWANE AUTO:otoMoto


Wyszukiwanie zaawansowane

Roadlook.pl
RSS